Cargando Datos ...

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA CATALUÑA

Disseny acústic d'espais interiors | Materials per a l'aïllament acústic |

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
DBPLUS ACOUSTICS ADVISORS

Enginyeria acústica |

BARCELONA
INGENIERIA PARA EL CONTROL DEL RUIDO (ICR)

control de la contaminació acústica | fabricació i disseny de materials per a l'aïllament acústic | servei d'enginyeria acústica |

BARCELONA
PTF PRO-TEC PROYECTOS TÉCNICOS DE FILTRACIÓN

instal·lacions i aïllaments acústics | Purificació del aire | servei d'enginyeria acústica | tractament d'aires |

SANTA OLIVA
TAINDTEC ENGINYERS SL

Enginyeria acústica | Fred industrial | Instal·lacions d'aire condicionat | Instal·lacions i manteniment | Instal·lacions i muntatges elèctrics | Projectes de enginyeria ambiental | Telecomunicacions |

TARRAGONA