Cargando Datos ...

PERE GIRALT SAGRERA S.A.

PERE GIRALT SAGRERA S.A.
PERE GIRALT SAGRERA S.A.
higiene i serveis de neteja | medi ambient | construcció |
Especialitats: realització d'obres públiques | recollida de residus | enderrocs | plantes de reciclatge i depuració | excavacions i moviment de terres |
PALAFRUGELL
www.peregiraltsagrera.com
Més dades

Dades empresa PERE GIRALT SAGRERA S.A.

Telèfon: 972300520
Fax: 972300524
Adreça: c/ trefi, s/n
Població: Palafrugell
CP: 17200
Província: Girona
Comarca: Baix Empordà
Sectors: higiene i serveis de neteja | medi ambient | construcció |
Especialitats: realització d'obres públiques | recollida de residus | enderrocs | plantes de reciclatge i depuració | excavacions i moviment de terres |
Email: info@peregiraltsagrera.com
Web: www.peregiraltsagrera.com
Novetats
Localització


L'empresa PERE GIRALT SAGRERA, S.A. va iniciar la seva activitat l'any 1959 a Palafrugell. Des dels seus inicis s'ha dedicat sempre a l'obra pública i privada, sempre amb l'objectiu de qualitat i el bon servei al client.

Aquestes premisses han comportat fortes inversions a modernitzar la maquinària, que juntament amb uns recursos humans molt qualificats i l'experiència de 46 anys, fan que actualment, l'empresa PERE GIRALT SAGRERA sigui un dels principals referents de la zona.

Disposa de l'autorització del Departament de Medi Ambient, per a l'activitat de la seva planta de reciclatge de runes, així com dels sistemes perceptius per a la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.

OBRA PUBLICA:
Estem equipats per a realitzar qualsevol treball en obra pública i privada.
Des de la formació de rotondes fins a fonaments, treballs d'enderrocaments, transport de terres, urbanitzacions, moviment de terres, reciclatge de materials, serveis de neteja industrial, serveis de brigades per a manteniment de municipis, neteges forestals, etc…

PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES I SUBMINISTRAMENT D'ARIDS:
Planta equipada de mitjans propis destinada al reciclatge dels materials resultants d'obres d'enderrocaments, tractament regulat per la Generalitat de Catalunya com gestor de runes i productes d'enderrocaments, elaboració d'àrids regulats i acceptats per a la construcció i l'obra pública, materials d'excel·lent resistència per a la seva reutilització, compromís amb el medi ambient i la seva perseverança.

SERVEIS:
Neteges industrials i de clavegueres, manteniment de cisternes, ponts, canonades, així com el servei de buidatge de fosses i desembussaments de canonades d'aigües vàries, servei de CUBA-RATA, transport d'aigua, regs, localització d'embussos i aturades subterrànies.

Serveis de manteniment d'espais públics municipals, mobiliari urbà i neteja de vies públiques, brigades municipals, arranjament de voreres, col·locació de senyalització vertical, reparacions asfàltiques, tractament i arranjament de platges en general, etc…