Cargando Datos ...

MT SYSTEMS

MT SYSTEMS
MT SYSTEMS
Tendals | Mosquiteres | Lones |
Especialitats: Fabricació de tendals | Fabricació de mosquiteres | Fabricació de lones | Venda de productes per a la protecció solar | Mosquiteres |
REUS
www.mtsystems.biz
Més dades

Dades empresa MT SYSTEMS

Telèfon: 977331535
Fax: 977330897
Adreça: victor català, 62
Població: Reus
CP: 43206
Província: Tarragona
Comarca: Baix Camp
Sectors: Tendals | Mosquiteres | Lones |
Especialitats: Fabricació de tendals | Fabricació de mosquiteres | Fabricació de lones | Venda de productes per a la protecció solar | Mosquiteres |
Email: mtsystems@mtsystems.biz
Web: www.mtsystems.biz
Novetats
Localització
fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres, fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 

 

Qui som


Empresa fundada el 1993. En un inici era una empresa dedicada a la fabricació i instal.lació de tendals principalment a la província de Tarragona. El 1997 invertim en la secció de confecció de lona, aprofitant aquesta ampliació vam començar a comercialitzar els productes fabricats a instal.ladors. El 2001 MT Systems juntament amb altres empreses del sector van fundar el grup Mitoldo, buscar informació a www.mitoldo.com. Des de 2003 la nostra empresa es dedica exclusivament a la fabricació de producte acabat per a professionals. El 2004 vam iniciar el procés per a la certificació ISO 9001:2000 que obtenim el febrer de 2005 i continuem revalidant fins al dia d'avui

.

 

 

fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres, fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 

 

 

 

Serveis


Fabricació i venda de productes per a la protecció solar com ara tendals, cortines enrotllables d'interior, carpes, tapes de piscina, fabricació de teixits a mida, així com treballs especials, com fundes, ara també entrem en el sector de mosquiteres pertanyent a la xarxa de distribuïdors d'una de les empreses més punteres d'Europa. Som distribuïdors autoritzats de la marca Llaza i som copropietaris de la marca Mitoldo.com.

 


Activitats


L'empresa realitza formacions als seus clients instal.ladors tant a nivell tècnic com comercial.

 

 

 

fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 

 

Infraestructures


MT Systems va començar a Reus amb 200 m2 de nau industrial, ara està situada al polígon Agro-Reus, amb 1.400 m2 d'instal·lacions i 14 persones en plantilla, maquinària per a la soldadura de teixits tècnics, tall de teixit automàtic, dues línies de maquinària de confecció, tres vehicles comercials i dos camions de repartiment.

 


Radi d'acció comercial


Actualment els nostres productes són presents a Catalunya, Aragó, La Rioja, Llevant, País Basc, Cantàbria i Galícia. A més exportem el 10% dels nostres productes a França i Portugal.

 


Projectes de futur


Des dels seus inicis MT Systems està en creixement continu. A més, la normativa ISO 9001:2000 ens ajuda a créixer d'una manera molt organitzada. És per això que hem ampliat el radi d'acció i la nostra xarxa comercial incorporant el 2010 un altre comercial més, ja que amb la mateixa estructura i implementant un altre torn de treball, la nostra capacitat de producció ens permetrà doblar la producció. Aquest és el nostre objectiu per als propers 4 anys, un objectiu ambiciós. Per això estem ampliant la nostra gamma de productes i expandint la cartera de clients.

 

 

fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres, fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 

 

Qui sommes-nous


Entreprise fondée en 1993. Au début était une entreprise consacrée à la fabrication et l’ installation de bâches principalement dans la province de Tarragone. En 1997 nous investissons dans la section de confection de toile, en profitant de cette extension nous commençons à commercialiser les produits fabriqués à installateurs. En 2001 MT Systems avec d'autres entreprises du secteur nous fondons le groupe Mitoldo, chercher  information dans www.mitoldo.com. Depuis 2003 notre entreprise se consacre exclusivement à la fabrication de produit fini pour professionnels. En 2004 nous entamons le processus pour la certification ISO 9001:2000 que nous obtenons en février 2005 et continuons à confirmer  jusqu'à aujourd'hui. 

 

 

fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres, fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 

Services


Fabrication et vente de produits pour la protection solaire comme bâches, rideaux enroulables d'intérieur, carpes, couvertures de piscine, fabrication de tissus au fur et a  mesure, ainsi que des travaux spéciaux, comme couvertures,  maintenant nous entrons aussi dans le secteur de moustiquaires en appartenant au réseau de distributeurs  d'une des meilleurs entreprises de l'Europe.  Nous sommes distributeurs autorisés de la marque Llaza et copropriétaires de la marque Mitoldo.com.

 

Activités


L'entreprise effectue des formations à ses clients installateurs tant au niveau technique comme commercial.

 

 

 

 

fabricación de toldos, fabricación de lonas, fabricación de mosquiteras, fabricació de tendals, fabricació de lones, fabricació de mosquiteres,

 


Infrastructures


MT Systems ont commencé en Reus avec 200 m2 de nef industrielle,  maintenant située dans le polygone Agro-Reus, avec 1.400 m2 d'installations et de 14 personnes qui font partie du  personnel, des machines pour la soudure de tissus techniques, de la coupe de tissu automatique, deux lignes de machines de confection, trois véhicules commerciaux et deux camions de livraison.

 


Rayon d'action commerciale


Actuellement nos produits sont présents en Catalogne, Aragon, La Rioja , Est, le Pays Basque, Région Cantabrique et la Galice. En plus nous exportons le 10% de nos produits en France et en Portugal.

 


Projets de futur


Depuis ses débuts MT Systems est en croissance continue. En outre, la réglementation ISO 9001:2000 nous aide à grandir d'une manière très organisée. C' est pour cela que nous avons étendu le rayon d'action et notre réseau commercial en incorporant un commercial de plus en 2010, puisqu'avec la même structure et en mettant en oeuvre un autre tour de travail, notre capacité de production nous permettra doubler la production. Celui-ci est notre objectif pour les prochaines 4 années, un objectif ambitieux. Pour cela nous étendons notre gamme de produits  en développant le portefeuille de clients.